Geograficko-prírodovedná prechádzka Novými Zámkami

Projekt je zameraný na  poznávanie okolia novozámockého regiónu. Žiaci sa zoznámia s polohou geograficky i prírodovedne pozoruhodných miest v meste Nové Zámky a jeho okolí. 

Pozornosť je venovaná niekoľkým oblastiam, ktoré patria medzi zaujímavé časti mesta a sú pre ich príjemné prostredie obyvateľmi Nových Zámkov veľmi často vyhľadávané. Vďaka doplnkovému materiálu si žiaci rozšíria aj obzor z oblasti histórie v súvislosti so strategickým významom rieky Nitra v období protitureckých bojov a pôvodným významom Kurzweillovho jazera.