Lesopark Berek

Lesopark Berek je oázou pokoja, ktorá leží v prírodnom prostredí Nových Zámkov, v juhozápadnej časti mesta s názvom Veľký háj, na konci Tatranskej ulice. Najradšej ho navštevujú rodiny s deťmi, zamilované páry či starší ľudia.  V lesoparku sú stromy rôzneho druhu, najrozšírenejším je javor obyčajný, pagaštan konský a dub letný. Nechýba tu ani skupina gaštana jedlého, ktorá je skrytá hlboko v lese.

A práve spomedzi skupiny dubov letných tu má jeden výnimočné postavenie. Má až 200 rokov a nájdete ho pri hlavnom asfaltovom chodníku po pravej strane. Je zákonom chránený, obvod kmeňa je 460 cm a výška 30 m. Hoci svojimi vlastnosťami nenachádza konkurenciu, sú tu ďalšie 3 chránené stromy a ďalších 10 čaká na vyhlásenie do zoznamu drevín chránených zákonom.

Lesopark Berek je najčistejšou časťou mesta. Aj preto sa do neho nedostanete autom, len peši, alebo na bicykli. Prístup do lesoparku umožňuje most cez rieku Nitra.

Lesoparkom vedie náučný chodník, ktorý pobyt ešte viac spríjemní.